Referenser Infrakonsult

IKEA

Projektets namn: IKEA Kungens kurva

 

Kortfattat om projektet:

Om- och tillbyggnad av varuhus samt kontor till Ikea Kungens kurva.

 

CO-Pilots åtagande:

Projekteringsledare, produktion- och upphandlingsansvarig för anläggningsentreprenader.

 

Uppdragsgivare: Ikea fastigheter AB

kv Sjöbotten

Exploatering och ombyggnad av infrastruktur i anslutning till ny handelsplats i Älvsjö, med ansvar för projektering och utförande, samt upphandling av konsult och entreprenör.

 

Uppdraget aktuellt 2007-2008

 

Start: 2007

Färdigt: 2008

Entreprenadform: Generalentreprenad

Uppdragsledare: Håkan Söderblom,

Projekterings- och byggledare

Uppdragsgivare: Sjaelsö Sverige AB

Solna Business Park

Projektets namn: Solna business park

 

Kortfattat om projektet:

Ombyggnad av industri- och kontorsfastigheter från 60-talet till moderna kontor och butiker.

 

CO-Pilots åtagande:

Projektledare, projekteringsledare och byggledare för mark- och grundläggningsentreprenader.

 

Uppdragsgivare: CLS Holding plc

Ulriksdalsfältet

Projektets namn: Ulriksdalsfältet

 

Kortfattat om projektet:

Nyexploatering av Ulriksdalsfältet för ca 1 500 bostäder, både i olika typer av flerbostadshus och i stadsradhus och 125 000 m² kontors- och verksamhetsyta.

 

CO-Pilots åtagande:

Projekteringsledare/bitr. projektledare

 

Uppdragsgivare: Solna stad

Väsjöområdet

Projektets namn: Väsjöområdet, Sollentuna

 

Kortfattat om projektet:

Exploatering kring Väsjön för sammanlagt 2 800 nya bostäder med blandad bebyggelse i form av villor och lägenheter i flerfamiljshus, skola, förskolor, lekplatser, äldreboende och annan service.

 

CO-Pilots åtagande:

Projektledare genomförande för Väsjöområdet.

 

Uppdragsgivare: Sollentuna kommun

Årstadal

Projektets namn: Årstadal

 

Kortfattat om projektet:

Exploatering av bostäder i befintligt industriområde, inom Västra Årstadal, Stockholm.

 

CO-Pilots åtagande:

Projekteringsledare åt Stockholm Stad, Exploateringskontoret, för infrastruktur samt projektering av Sjövikstorget.

 

Uppdragsgivare: Sweco VBB

Bolag i Friside Group

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot    |    Sveavägen 159    |    113 46 Stockholm    |    info@co-pilot.se    |   08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot

 Sveavägen 159

113 46 Stockholm

 info@co-pilot.se

08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION